Wystawa poświęcona Janowi Jędrzejewiczowi (1835-1887)

Wystawa zdjęć i dokumentów piśmienniczych poświęconych Janowi Jędrzejewiczowi (1835–1887)

Jan Jędrzejewicz (1835-1887) był lekarzem, astronomem, pionierem polskiej spektroskopii, meteorologiem, klimatologiem i popularyzatorem nauki, twórcą prywatnego obserwatorium astronomicznego i stacji meteorologicznej w Płońsku, autorem nowoczesnego podręcznika astronomii pt. „Kosmografia”, wydanego w 1886 roku, nakładem Kasy im. Józefa Mianowskiego.

Z Płońskiem  związany był od 1862 roku do śmierci w roku 1887. 

Czytaj więcej...

Wystawa w hołdzie Płońszczanom pokolenia lat wojny i okupacji

 W 2009 roku – dla uczczenia pamięci Mieszkańców Płońska i Ziemi Płońskiej, których dzieciństwo, młodość lub wiek dorosły przypadły na lata II wojny światowej - zespół dokumentalistów Pracowni Dokumentacji Dziejów Płońska przygotował wystawę pn. „W hołdzie Płońszczanom pokolenia lat wojny i okupacji”.

Czytaj więcej...

Projekt Konkursu Pamięci Polsko - Żydowskiej

Projekt Konkursu Pamięci Polsko - Żydowskiej

październik 1996 – wrzesień 1999 

Projekt Konkursu Pamięci Polsko - Żydowskiej powstał w Pracowni  w październiku 1996 roku, z inicjatywy ówczesnego burmistrza Płońska, który jego realizację powierzył Zespołowi Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta. Celem Konkursu było pozyskanie i przechowanie dla przyszłych pokoleń wspomnień, mogących dopomóc w zrozumieniu, jak kształtowało się poczucie wspólnoty kulturowej w świadomości historycznej Polaków i Żydów. Formułę programową Konkursu pozostawiono otwartą, dzięki czemu zgłaszane prace mogły mieć charakter zarówno wspomnień, dzienników, wywiadów, jak i form literackich, reportaży, felietonów czy zbiorów dokumentacyjnych, szczególny nacisk kładąc jednak na to, by przedmiotem refleksji prac konkursowych były opisy konkretnych faktów i zdarzeń. W oficjalnych komunikatach informujących o Konkursie zwracano uwagę, by nadsyłane prace zawierały przede wszystkim:

  • zapisy losów jednostkowych i procesów zachodzących w środowiskach polskich i żydowskich;
  • zapisy doświadczeń rodzin żydowskich i polskich, wynikające z ich wzajemnych kontaktów, niezależnie od tego, jakiego czasu dotyczyły ani jakiej natury kontaktów dowodziły (świadczących o wzajemnym porozumieniu bądź o jego braku); brane pod uwagę były także prace ukazujące wspólne aspekty życia społecznego, gospodarczego, religijnego, kulturalnego i obyczajowego, np. wspólne formy spędzania czasu wolnego;
  • zapisy doświadczeń wynikających z kontaktów z polskimi i żydowskimi instytucjami kulturalnymi, jak również będących rezultatem oddziaływania twórczości polskiej i żydowskiej.

Czytaj więcej...

Drogi użytkowniku. Od 25 maja 2018 roku zaczeło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie i Ochronie Danych”). W związku z powyższym uprzejmie informujemy iż Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych na stronie: Polityka prywatności - RODO.

  Akceptuję politykę prywatności