Zeszyty Pracowni

Od 2001 roku Pracownia opracowuje własne serie zeszytów tematycznych popularyzujących wiedzę o losach Płońska i jego mieszkańców, zawierających zapisy ich doświadczeń pokoleniowych. Do chwili obecnej powstało kilkadziesiąt zapisów wspomnień.

Na podstawie ok. sześćdziesięciu z nich opracowano odrębne zeszyty tematyczne zawierające unikalne, nigdy dotychczas nie zapisane relacje ukazujące historię widzianą oczami indywidualnych osób i rodzin związanych z Płońskiem, a tym samym stanowiące cenny dokument świadomości historycznej płońszczan – świadków historii XX wieku. Wskazują one na osobisty wymiar wydarzeń historycznych, przeżywanych przez Autorów relacji w konkretnym miejscu i czasie ukazując, jak Płońsk ostatnich lat II Rzeczpospolitej, okresu okupacji hitlerowskiej i pierwszych lat powojennych przechowany został w ich pamięci. Autorzy zarejestrowanych wspomnień przywołują nieistniejące już miejsca związane w przeszłości z życiem płońszczan oraz przypominają nazwiska ludzi, których dziś już wśród nas nie ma oddając tym samym sprawiedliwość płońszczanom, których nazwisk nie odnotowano dotychczas w żadnych materiałach publikowanych, choć swą pracą i postawą w obliczu zagrożeń i wyzwań historii zasłużyli na pamięć kolejnych pokoleń. Ich relacje mają też wymiar emocjonalny, który może pełnić funkcje integrujące współczesnych mieszkańców Płońska – ukazując rodzinny wymiar dziejów miasta pozwalają jego młodym mieszkańcom spojrzeć na swoje miasto oczami dziadków i pradziadków, co pogłębia w nich poczucie związków z Płońskiem i własnej przynależności do określonej wspólnoty lokalnej.

Skip to content