Użytkownicy zbiorów

Ze zbiorów Pracowni korzystają pracownicy naukowi i studenci poszukujący materiałów do prac naukowych. Skala potrzeb informacyjnych, z jakimi zgłaszają się do Pracowni, jest bardzo szeroka, są to bowiem nie tylko studenci wydziałów historycznych, ale także uczelni pedagogicznych, artystycznych, ekonomicznych, architektonicznych, rolniczych, kształcących w zakresie prawa, socjologii, teologii, filologii obcych, bankowości, dziennikarstwa, nauk politycznych, marketingu i reklamy czy wojskowości, muzykologii, turystyki i hotelarstwa. Liczną grupą użytkowników Pracowni są przedstawiciele placówek oświatowych: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i średnich istniejących na terenie Płońska i powiatu płońskiego. W grupie tej są także uczniowie i nauczyciele z innych miast na terenie kraju, np. Warszawy, Lublina, Poznania, Płocka, Wrocławia, Torunia, Radomia, Malborka, Elbląga, Gdańska, Białegostoku, Pułtuska czy Olsztyna. Ze zgromadzonych w Pracowni materiałów korzystają przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji działających na terenie miasta oraz redaktorzy mediów lokalnych i ponadlokalnych.

Niemal od początku istnienia Pracowni częstymi jej gośćmi są przedstawiciele najstarszych mieszkańców ziemi płońskiej, zarówno dziś tu żyjący, jak również od lat mieszkający w innych, nierzadko odległych miejscowościach na terenie kraju i zagranicy, w tym głównie mających w przeszłości związki z Płońskiem. Dzięki ich życzliwości powstało szereg opracowań dokumentacyjnych o ludziach szczególnie zasłużonych dla miasta, a także unikalne relacje  o charakterze wspomnieniowym. Rosnącą z roku na rok grupę użytkowników stanowią osoby kontaktujące się z Pracownią za pośrednictwem poczty elektronicznej – potomkowie dawnych mieszkańców Płońska, głównie narodowości polskiej i żydowskiej, którzy zwracają się do Pracowni z prośbą o pomoc  w ustalaniu danych o własnych rodzinach lub miejscach z nimi w przeszłości związanych. Nierzadko są to potomkowie mieszkańców Płońska w czwartym lub piątym pokoleniu. Częste są też przypadki poszukiwań materiałów do autorskich opracowań (literackich bądź publicystycznych) z zakresu wybranych fragmentów dziejów ziemi płońskiej.

Wśród użytkowników zbiorów Pracowni byli pracownicy dydaktyczni i naukowi, osoby świeckie i duchowne, dziennikarze, przedsiębiorcy i osoby prywatne oraz studenci kilkudziesięciu szkół wyższych, młodzież z kilkudziesięciu szkół różnego stopnia i dzieci z płońskich przedszkoli, a także użytkownicy zagraniczni z 37 krajów – Argentyny, Armenii, Australii, Azerbejdżanu, Belgii, Białorusi, Bośni, Brazylii, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Francji, Gwatemali, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii Północnej, Izraela, Kanady, Korei Południowej, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Peru, Rosji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Urugwaju, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Szanowni Państwo,
informujemy, że ze względu na zmianę siedziby, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta nie będzie czynna w okresie od 1 lipca do 30 września 2024 r.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapraszamy do odwiedzenia nas w naszej nowej siedzibie – budynku Muzeum Ziemi Płońskiej (dawnego dworca kolejowego) przy ul. Towarowej 9.

O dokładnej dacie otwarcia będziemy informować.
Zespół Pracowni

Skip to content