Zbiory Pracowni

Pracownia podejmuje działania na rzecz udokumentowania wielowiekowej historii Płońska – gromadzi wiedzę o ludziach związanych w przeszłości z ziemią płońską, o ich losach, postawach i wyborach, zdarzeniach i sytuacjach, których w powszechnym odczuciu zapomnieć nie wolno, o podejmowanych na przestrzeni wieków działaniach, o dawnej infrastrukturze miasta, nieistniejących obiektach kultury materialnej, parkach krajobrazowych oraz całym materialnym i duchowym dziedzictwie kulturowym ziemi płońskiej. Przechowuje najważniejszy, bo ludzki wymiar lokalnej historii odtwarzając biografie najstarszych płońskich rodzin, rejestrując, opracowując i upowszechniając świadectwa, relacje i wspomnienia dawnych mieszkańców Płońska i ich potomków żyjących w kraju i za granicą  – świadków płońskiej historii XX wieku. 

Tworzy wielopoziomową informację o współczesnym społeczno–kulturalnym krajobrazie Płońska: ludziach, zdarzeniach, miejscach, budynkach, przedsięwzięciach i inicjatywach oraz wszelkich formach życia społecznego i instytucjonalnego. Gromadzi teksty prasowe i opracowania specjalistyczne. W sposób usystematyzowany gromadzi informacje o najnowszych dziejach Płońska opracowując je w zbiorach tematycznych, klasyfikowanych według własnej siatki haseł.

Skip to content