Spotkania edukacyjne

 

Jednym z zadań Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta jest współpraca w zakresie edukacji regionalnej młodych pokoleń płońszczan. W siedzibie Pracowni i poza nią organizowane są i prowadzone stałe spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą z terenu Płońska i powiatu płońskiego. W wielu spotkaniach uczestnikami jest także młodzież z innych miejscowości w kraju i poza nim, przebywająca w Płońsku w grupach zorganizowanych.

Pracownia organizuje również i prowadzi spotkania z innymi grupami środowiskowymi – przedstawicielami środowisk samorządowych, organizacji społecznych, studentami i animatorami kultury z różnych ośrodków w kraju.  Organizuje również spotkania z potomkami rodzin płońskich, żyjących w innych regionach Polski lub na emigracji. Dzięki licznym kontaktom z dawnymi mieszkańcami miasta i ich krewnymi, do procesu szkolnej edukacji kulturowej mogły zostać włączone przekazy pokoleniowe najstarszych przedstawicieli społeczności lokalnych ziemi płońskiej.

 

Do końca 2021 roku Pracownia zorganizowała łącznie 971 godzinnych i dłuższych spotkań edukacyjnych. Każdemu z nich towarzyszyła prezentacja wybranych materiałów ze zbiorów Pracowni – zdjęć i materiałów piśmienniczych. W roku 2009 spotkania takie prowadzone były także w przestrzeni ekspozycyjnej wystawy ze zbiorów Pracowni, zorganizowanej z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Skip to content