Wystawy

Wystawa w hołdzie Płońszczanom pokolenia lat wojny i okupacji

W 2009 roku – dla uczczenia pamięci Mieszkańców Płońska i Ziemi Płońskiej, których dzieciństwo, młodość lub wiek dorosły przypadły na lata II wojny światowej – zespół dokumentalistów Pracowni Dokumentacji Dziejów Płońska przygotował wystawę pn. „W hołdzie Płońszczanom pokolenia lat wojny i okupacji”

Na 24 planszach wystawowych zaprezentowanych zostało blisko 400 zdjęć i dokumentów ze zbiorów Pracowni, zgrupowanych w trzech częściach:

  • część pierwsza ukazywała Płońsk i życie codzienne jego mieszkańców w latach poprzedzających wybuch II w. św.;
  • część druga prezentowała wybrane zdjęcia i dokumenty z lat 1939 – 1945 (fotografie, listy, kartki pocztowe, grypsy i in. dokumenty okupacyjne);
  • część trzecia przypominała 125 zdjęć portretowych oraz nazwiska i podstawowe dane o ponad 800 Mieszkańcach Płońska i Ziemi Płońskiej poległych, zamordowanych bądź zmarłych w wyniku działań wojennych, odnalezione przez Zespół Pracowni Dokumentacji Dziejów Płońska.


W salach wystawowych dokumentaliści Pracowni przeprowadzili 108 lekcji historii lokalnej (czas trwania każdej z nich – od 90 minut do 2 godzin) dla 3.178 uczniów w 108 grupach zorganizowanych, przybyłych na wystawę z Płońska i szesnastu miejscowości powiatu płońskiego.  Wystawę czynną od 1 września do 3 grudnia 2009 roku odwiedziło łącznie ponad 4.620 osób, z czego 1.443 osoby – indywidualnie.

Folder wystawy:

Wystawa poświęcona Janowi Jędrzejewiczowi (1835-1887)

Wystawa zdjęć i dokumentów piśmienniczych poświęconych Janowi Jędrzejewiczowi (1835–1887)

Jan Jędrzejewicz (1835-1887) był lekarzem, astronomem, pionierem polskiej spektroskopii, meteorologiem, klimatologiem i popularyzatorem nauki, twórcą prywatnego obserwatorium astronomicznego i stacji meteorologicznej w Płońsku, autorem nowoczesnego podręcznika astronomii pt. „Kosmografia”, wydanego w 1886 roku, nakładem Kasy im. Józefa Mianowskiego.

Z Płońskiem związany był od 1862 roku do śmierci w roku 1887.

Wystawa poświęcona Janowi Jędrzejewiczowi przygotowana została z wykorzystaniem materiałów ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska.

Na ponad dwudziestu planszach zamieszczone zostały kopie wybranych zdjęć i materiałów piśmienniczych publikowanych na łamach prasy XIX-wiecznej autorstwa Jana Jędrzejewicza oraz mu poświęcone. Wśród prezentowanych materiałów jest kopia drzeworytu opublikowanego w 1882 roku na łamach „Tygodnika Powszechnego”, przedstawiającego nieistniejące dziś obserwatorium astronomiczne w Płońsku, zbudowane przez Jana Jędrzejewicza. Są również wybrane materiały pochodzące z jego dzieła zatytułowanego „Kosmografia”, napisanego i po raz pierwszy wydanego w 1886 roku, wybrane artykuły naukowe z lat 1882 – 1887 opublikowane na łamach pism „Wszechświat” i „Pamiętnik Fizjograficzny”, oraz teksty o Janie Jędrzejewiczu napisane już po jego śmierci, dotyczące jego osoby i dokonań oraz dalszych losów pozostawionej przez niego spuścizny naukowej.

Od 2013 roku wystawa towarzyszy kolejnym edycjom Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskojęzycznej książki poświęconej historii nauki i techniki, ustanowionej przez Samorząd Miasta Płońska z inicjatywy Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki dla uhonorowania wkładu Jana Jędrzejewicza w rozwój nauki polskiej oraz dla propagowania polskiego piśmiennictwa z zakresu historii nauki i techniki.

Skip to content