Udostępnianie zbiorów

W Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta funkcjonują dwa zespoły zadaniowe – ds. informacji historycznej i współczesnej. Każdy z nich, zgodnie z własnym zakresem prac, gromadzi zbiory w sposób usystematyzowany, według przyjętej dla siebie siatki haseł. Ze względu na stały przyrost zbiorów i mobilność zjawisk życia społecznego współczesnego Płońska, klasyfikacje te są ze stałą częstotliwością modyfikowane (rozszerzane bądź pogłębiane). Aktualne informacje o zbiorach udostępniane są w czytelni Pracowni w formie informatorów dostępnych stale dla użytkowników Pracowni.

Informacje i zbiory udostępniane są wyłącznie w pomieszczeniach Pracowni.

Skip to content