“Echa Płockie i Łomżyńskie” 1902, nr 13, s. 3

W numerze 13 z dn. 12 lutego 1902 r. „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronie 3, w dziale „Z naszych okolic”, znajdujemy informacje:   „Z Płońska. W dniu 8 b. m. odbyły się w ścisłem kółku narady nad sprawą założenia ogródka dla zabaw dziecinnych. Projektodawcy obliczyli, że dzierżawa gruntu, wynagrodzenie nauczyciela, drobne wydatki, postawienie i […]

“Echa Płockie i Łomżyńskie” 1902, nr 104, s. 4

W numerze 104 z dn. 31 grudnia 1902 roku „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronie 4, w dziale „Z naszych okolic”, znajdujemy informację:   Z Płońska piszą do nas. „W mieście naszem otworzoną została szkoła froeblowska pani Dobrowolskiej, gdzie znalazły zajęcie i pomieszczenie dzieci najbiedniejszych rodziców, którzy, zmuszeni oddalić się na roboty, nie mają przy […]

“Echa Płockie i Łomżyńskie” 1902, nr 71, s. 2 i 3

W numerze 71 z dn. 3 września 1902 r. „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronach 2 i 3, w dziale „Z naszych okolic”, znajdujemy informację:   Z Płońska piszą do nas. „Czytelnia i wypożyczalnia miejscowa książek, założona w roku 1900 przez p. Młyńskiego rozwija się wciąż pomyślnie. W ciągu 18 miesięcy od czasu powstania, czytelnia […]

“Echa Płockie i Łomżyńskie” 1902, nr 73, s. 2

W numerze 73 z dn. 10 września 1902 r. „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronie 2, w dziale „Z naszych okolic”, znajdujemy informacje:   Z Płońska. Przed kilku tygodniami pod przewodnictwem wójta gminy Wójty-Zamoście odbyło się zebranie miejscowych obywateli-katolików, którzy mając na uwadze, że obecny kościół jest już zrujnowany i przytem za mały na tak liczną […]

“Echa Płockie i Łomżyńskie” 1902, nr 66, s. 2

W numerze 66 „Ech Płockich i Łomżyńskich” z dn. 16 sierpnia 1902 r., w dziale zatytułowanym „Z naszych okolic” na s. 2, znajdujemy informacje:   Z Płońska piszą do nas: „Mucha heska nie oszczędziła i naszej okolicy, w niektórych majątkach pszenica na pół przepadła. Na gruntach niższych, gdzie pszenica była późniejsza, kłoski nie wykształciły ziarna, […]

“Echa Płockie i Łomżyńskie” 1902, nr 77, s. 4

Na łamach wydawanych w Płocku „Ech Płockich i Łomżyńskich”, w numerze 77 z dn. 24 września 1902 roku, na stronie 4, tak zapisano:   Z Płońska piszą do nas: „Kościół nasz domagający się gruntowniejszej naprawy i zupełnego odnowienia, został już obecnie odnowiony, jak również poprawioną została dobrze już podniszczona dzwonnica. Czekamy jednak cierpliwie na naprawę […]

Skip to content