W numerze 71 z dn. 3 września 1902 r. „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronach 2 i 3, w dziale „Z naszych okolic”, znajdujemy informację:

 

Z Płońska piszą do nas. „Czytelnia i wypożyczalnia miejscowa książek, założona w roku 1900 przez p. Młyńskiego rozwija się wciąż pomyślnie. W ciągu 18 miesięcy od czasu powstania, czytelnia miała 607 prenumeratorów, pomiędzy któremi było: księży i obywateli 42, nauczycieli 14, młodzieży 108, włościan 61, inteligencji miejskiej 74, mieszczan i rzemieślników 220, żydów 88. Czytelnicy wypożyczyli w ciągu tego czasu 7,654 tomów książek. Obecnie jest 216 abonentów, książek w czytaniu – 440. Czytelnia, która przy założeniu swem posiada zaledwie 184 tomy, obecnie liczy przeszło 1000.

Ogólna ilość pism odbieranych na poczcie wynosiła w r. 1901 – 335, w roku obecnym 393, nie włączając w to tych pism, które odbierane są bez pośrednictwa poczty. Podniosła się przedewszystkiem prenumerata pism ludowych, których przybyło 17 egzemplarzy.

 

St. Sikorski.  

Skip to content