W numerze 104 z dn. 31 grudnia 1902 roku „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronie 4, w dziale „Z naszych okolic”, znajdujemy informację:

 

Z Płońska piszą do nas. „W mieście naszem otworzoną została szkoła froeblowska pani Dobrowolskiej, gdzie znalazły zajęcie i pomieszczenie dzieci najbiedniejszych rodziców, którzy, zmuszeni oddalić się na roboty, nie mają przy kim zostawić swych dzieci. Na zebranie funduszu w celu opłaty za biedne dzieci – koło amatorskie postanowiło dać przedstawienie, a mianowicie odegrać sztukę ludową Galasiewicza „Ciarachy”. Cel zebrania funduszu jest jasny, przeto spodziewać się należy, iż zostanie silnie poparty przez ogół miasta i okolicy.

Przedstawienie odbędzie się 4 stycznia 1903 r., a jeneralna próba dnia poprzedniego; początek o godz. 7 ½ wieczór.”

 

Skip to content