W numerze 13 z dn. 12 lutego 1902 r. „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronie 3, w dziale „Z naszych okolic”, znajdujemy informacje:

 

Z Płońska. W dniu 8 b. m. odbyły się w ścisłem kółku narady nad sprawą założenia ogródka dla zabaw dziecinnych. Projektodawcy obliczyli, że dzierżawa gruntu, wynagrodzenie nauczyciela, drobne wydatki, postawienie i reparacja gimnastyki, – pociągają za sobą około 204 rb. rocznych kosztów. Ostatecznie postanowiono wyszukać osobę, mającą odpowiednie kwalifikacje i zachęcić ją do podania prośby o pozwolenie założenia w Płońsku ochronki, gwarantując jej moralne powodzenie i odpowiedni dochód z przedsiębiorstwa. – Taż sama właścicielka ochrony, jako osoba wykwalifikowana mogłaby prowadzić i zabawy w założonym przy ochronce ogródku.

9 i 10 b. m. odbyło się u nas przedstawienie amatorskie komedji Koziebrodzkiego: „Stryj przyjechał” i utworu Korzeniowskiego „Okrężne”. Na przyszłe przedstawienie amatorzy podobno mają wybrać znów sztukę ludową, która zawsze w naszych warunkach znajdzie więcej widzów.

15-go b. m. odbędzie się w naszem Towarzystwie kredytowem ogólne zebranie, na które zarząd zaprosił przedstawicieli wszystkich okolicznych towarzystw kredytowych, chcąc poddać pod obrady niektóre wspólne kwestje, a pomiędzy innemi i projekt założenia związku towarzystw. Na 19 lutego zwołuje swoich członków znów zarząd płońskiego Towarzystwa wzajemnego kredytu, które zamiast spodziewanej straty wykazało kilkadziesiąt rubli czystego zysku.

W tych dniach toczą się też u nas narady w magistracie, co do wypłacenia zarządowi więzień 10,449 rb. z sum miejskich za pobudowany przy więzieniu bez zgody ławników areszt miejski. Ławnicy już raz wypłacenia tej sumy odmówili uważając ją za niezmiernie wygórowaną, a dotychczasowy areszt miejski za zupełnie odpowiadający celowi.

 Z. T.”

Skip to content