“Echa Płockie i Łomżyńskie” 1900, nr 31, s. 2

W numerze 31 z dn. 18 kwietnia 1900 r. „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronie 2, w dziale „Z naszych okolic”, znajdujemy informację:   Budżet m. Płońska na r. 1900. Dochody miasta w proponowanym na rok bieżący budżecie wyniosą 13.181 rb. 20½ k.; rozchody określa cyfra takież same, gdyż przewyżka dochodu nad wydatkami nie jest […]

“Echa Płockie i Łomżyńskie” 1900, nr 67, s. 3

W numerze 67 z dn. 22 sierpnia 1900 r. „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronie 3, w dziale „Z naszych okolic”, znajdujemy informacje:   Płońsk. W dniu 11 b. m. powstał pożar w oficynie posesji Neumana na Bokówcu. Ogień wszczął się od przybudówki drewnianej, krytej również jak i cała oficyna dachówką. Dzięki wczesnej pomocy miejscowej […]

“Echa Płockie i Łomżyńskie” 1900, nr 101, s. 3-4

W numerze 101 z dn. 19 grudnia 1900 r. „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronach 3 i 4, w dziale „Z naszych okolic”, znajdujemy informacje:    Płońsk. Przed paru dniami, przedstawiciele spółki: Klimenko, Rybicki, Jaworowski i Czarnowski wyjechali znów do Petersburga podobno w celu robienia starań o zmianę kierunku linji, mającej połączyć Płock z koleją […]

“Echa Płockie i Łomżyńskie” 1900, nr 59, s. 3

W piśmie „Echa Płockie i Łomżyńskie”, wydawanym w Płocku, w numerze 59 z dn. 25 lipca 1900 r., na stronie 3, zapisano:    Płońsk. Od 20 lipca r. b. p. Młyński przenosi umieszczoną dawniej w prywatnem mieszkaniu czytelnię i wypożyczalnię książek na ulicę Klasztorną naprzeciw kościoła. Sądzimy, że zmiana lokalu zrobi tak pożyteczną instytucję dogodniejszą […]

Skip to content