W numerze 101 z dn. 19 grudnia 1900 r. „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronach 3 i 4, w dziale „Z naszych okolic”, znajdujemy informacje: 

 

Płońsk. Przed paru dniami, przedstawiciele spółki: Klimenko, Rybicki, Jaworowski i Czarnowski wyjechali znów do Petersburga podobno w celu robienia starań o zmianę kierunku linji, mającej połączyć Płock z koleją Nadwiślańską.

Wyjazd ten pozostaje w związku z odpowiedzią, a właściwie z opozycją, z jaką wystąpić miał podobno komendant twierdzy Nowogieorgiewskiej, niezgadzający się na połączenie zatwierdzonej kolei z Modlinem, lecz proponujący takowej z Nasielskiem. Według prawa, pas ziemi otaczający fortecę w promieniu 25 wiorstowym, znajduje się w dziedzinie wpływów i władzy komendanta, co właśnie mogłoby wyjaśnić powyższą pogłoskę.

Jakkolwiek nie wiemy, czy te głuche wieści mają jakąś realną podstawę, musimy zauważyć, że proponowana linja Nasielsk – Płońsk – Płock miałaby daleko więcej szans powodzenia, jako mogąca mieć dowóz towarów z obydwóch stron owego brzegu, niż linja Zakroczym – Nacpolsk – Płock, idąca nad samą Wisłą i zmuszona do trudnej rywalizacji z tanią, jakkolwiek niestałą komunikacją wodną.

Do niedawno rozparcelowanych przez bank włościański majątków, przybędą wkrótce prawdopodobnie trzy nowe, a mianowicie: Galomino, Osiek i Cwiklin, których właściciele starają się o amatorów na bankowe działki.

Czytelnia p. B. M., jakkolwiek powoli rozwija się coraz bardziej. Wzrasta powoli ilość książek i porządek w samym lokalu czytelni, a co najważniejsza powiększa się ilość czytelników z pośród sfery mieszczańskiej. Od nowego roku czytelnia ma zaprenumerować dla swych gości kilka pism codziennych i tygodników. Warunki wypożyczania książek bardzo przystępne, nawet dla kieszeni biedaków.                  

L.

Skip to content