W piśmie „Echa Płockie i Łomżyńskie”, wydawanym w Płocku, w numerze 59 z dn. 25 lipca 1900 r., na stronie 3, zapisano: 

 

Płońsk. Od 20 lipca r. b. p. Młyński przenosi umieszczoną dawniej w prywatnem mieszkaniu czytelnię i wypożyczalnię książek na ulicę Klasztorną naprzeciw kościoła. Sądzimy, że zmiana lokalu zrobi tak pożyteczną instytucję dogodniejszą i dostępniejszą dla naszych mieszczan, dla których wypożyczanie książek z mieszkania prywatnego było dosyć krępującem.

Przed tygodniem posłano do właściwych władz prośbę o zatwierdzenie w Płońsku Towarzystwa wzajemnego kredytu. Jak dotąd pomimo licznych zaprosin, ludność żydowska, z wyjątkiem dwóch osób inteligentniejszych, zachowuje się wobec proponowanego towarzystwa bardzo niechętnie, naśladuje ich w tem i pewna, jakkolwiek nieliczna część ludności polskiej. Pomimo tak niefortunnych zapowiedzi, inicjatorzy nie tracą animuszu, sądząc, że w ostateczności dadzą sobie radę i bez naszych współobywateli mojżeszowego wyznania.

W ostatnich czasach zanosi się na pewne zmiany w działalności naszego T-stwa pożyczkowo-oszczędnościowego, doniosę jednak o tem dopiero wtenczas, kiedy będę miał więcej faktycznego materjału w ręku.

Tur.

Skip to content