W numerze 67 z dn. 22 sierpnia 1900 r. „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronie 3, w dziale „Z naszych okolic”, znajdujemy informacje:

 

Płońsk. W dniu 11 b. m. powstał pożar w oficynie posesji Neumana na Bokówcu. Ogień wszczął się od przybudówki drewnianej, krytej również jak i cała oficyna dachówką. Dzięki wczesnej pomocy miejscowej straży ogniowej ochotniczej, ogień został umiejscowiony i szybko przytłumiony.

Podobno doktor Kalinowski opuszcza ze szkodą dla strażaków stanowisko naczelnika. Przypominamy, że instytucję strażacką trzeba popierać nie ociągając się z wnoszeniem składek rocznych, jakie obowiązują właścicieli domów dla tych, którzy strzegą całości ich zabudowań.

W dniu 22 b. m. odbyło się na dochód straży przedstawienie amatorskie, na którem odegraną została znana sztuka Korzeniowskiego „Karpaccy górale” (Nad Czeremoszem), z muzyką Dłuskiego.

Budynek łaźni miejskiej przy ulicy Ciechanowskiej wyprowadzono już pod dach, budowa nowej szkoły również jest już na ukończeniu.

J.N.

 

 

Skip to content