Projekt Konkursu Pamięci Polsko - Żydowskiej

Projekt Konkursu Pamięci Polsko - Żydowskiej

październik 1996 – wrzesień 1999 

Projekt Konkursu Pamięci Polsko - Żydowskiej powstał w Pracowni  w październiku 1996 roku, z inicjatywy ówczesnego burmistrza Płońska, który jego realizację powierzył Zespołowi Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta. Celem Konkursu było pozyskanie i przechowanie dla przyszłych pokoleń wspomnień, mogących dopomóc w zrozumieniu, jak kształtowało się poczucie wspólnoty kulturowej w świadomości historycznej Polaków i Żydów. Formułę programową Konkursu pozostawiono otwartą, dzięki czemu zgłaszane prace mogły mieć charakter zarówno wspomnień, dzienników, wywiadów, jak i form literackich, reportaży, felietonów czy zbiorów dokumentacyjnych, szczególny nacisk kładąc jednak na to, by przedmiotem refleksji prac konkursowych były opisy konkretnych faktów i zdarzeń. W oficjalnych komunikatach informujących o Konkursie zwracano uwagę, by nadsyłane prace zawierały przede wszystkim:

  • zapisy losów jednostkowych i procesów zachodzących w środowiskach polskich i żydowskich;
  • zapisy doświadczeń rodzin żydowskich i polskich, wynikające z ich wzajemnych kontaktów, niezależnie od tego, jakiego czasu dotyczyły ani jakiej natury kontaktów dowodziły (świadczących o wzajemnym porozumieniu bądź o jego braku); brane pod uwagę były także prace ukazujące wspólne aspekty życia społecznego, gospodarczego, religijnego, kulturalnego i obyczajowego, np. wspólne formy spędzania czasu wolnego;
  • zapisy doświadczeń wynikających z kontaktów z polskimi i żydowskimi instytucjami kulturalnymi, jak również będących rezultatem oddziaływania twórczości polskiej i żydowskiej.

Czytaj więcej...

Projekt Spuścizna

Projekt pn. Spuścizna powstał w Pracowni w końcu 1999 roku. Zakładał udokumentowanie losów najstarszych płońskich rodzin oraz  przypomnienie młodym pokoleniom płońszczan najcenniejszych kart płońskiej historii. Celem projektu było także zainicjowanie działań na rzecz ocalenia przed zniszczeniem najstarszych zabytków sztuki sakralnej płońskiego cmentarza, a także zarchiwizowanie danych  o ludziach tam spoczywających, ich życiorysach, doświadczeniach zbiorowych i indywidualnych oraz miejscach pamięci kulturowej i historycznej.

Czytaj więcej...

Projekt Płońskich Spotkań Mediów Lokalnych

Płońskie Spotkania Dziennikarskie zainaugurowano w 1996 roku. Ich inicjatorem i pomysłodawcą był ówczesny burmistrz Płońska, Andrzej Pietrasik. Opracowania projektu oraz realizacji i koordynacji prac merytorycznych i organizacyjnych podjęła się Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, która dokonała konkretyzacji pomysłu precyzując główne etapy pracy. Za najważniejsze uznano dostarczenie dziennikarzom prasy lokalnej konkretnej pomocy warsztatowej oraz stworzenie możliwości konfrontacji własnych dokonań z dokonaniami innych zespołów redagujących pisma o zbliżonym zasięgu.

Czytaj więcej...

Drogi użytkowniku. Od 25 maja 2018 roku zaczeło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie i Ochronie Danych”). W związku z powyższym uprzejmie informujemy iż Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych na stronie: Polityka prywatności - RODO.

  Akceptuję politykę prywatności