“Gazeta Polska” 1875, nr 199, s. 3

W wydawanej w Warszawie „Gazecie Polskiej”, w numerze 199 z 1875 roku, na stronie 3, czytamy:   „- Pożar.  Czytamy w „Dzienniku Gubernialnym Płockim,” że 7 (19) ubiegłego sierpnia pożar zniszczył miasto Płońsk. Podług dokładnych wiadomości zebranych na miejscu przez wice-gubernatora płockiego, spaliło się 129 domów mieszkalnych i 158 budynków gospodarskich, ubezpieczonych w summie 76,060 […]

“Gazeta Polska” 1875, nr 37, s. 3

W „Gazecie Polskiej” wydawanej w Warszawie, w numerze 37 z dn. 5 lutego 1875 r., na stronie 3, znajdujemy korespondencję z Płońska:   Płońsk 11-go lutego 1875 roku. Szanowny Redaktorze! Słowo i przykład wpływ muszą wywierać; artykuły wasze, dowodzące potrzeby rzucenia obfitego ziarna oświaty dla mieszkańców partykularzy, wywołały założenie w większych miastach spółek kolportacyjnych, i […]

Skip to content