W wydawanej w Warszawie „Gazecie Polskiej”, w numerze 199 z 1875 roku, na stronie 3, czytamy:

 

„- Pożar.  Czytamy w „Dzienniku Gubernialnym Płockim,” że 7 (19) ubiegłego sierpnia pożar zniszczył miasto Płońsk. Podług dokładnych wiadomości zebranych na miejscu przez wice-gubernatora płockiego, spaliło się 129 domów mieszkalnych i 158 budynków gospodarskich, ubezpieczonych w summie 76,060 rs.; wszystkie atoli straty w spalonem mieniu ruchomem i nieruchomem, przewyższające naturalnie summę pomienioną, nie mogą być jeszcze na teraz dokładnie obliczone. Z powodu powtarzających się często w ostatnich czasach wielkich pożarów, przedsięwzięte zostały z rozporządzenia gubernatora płockiego jak największe środki ostrożności: tak między innemi, w mieście Płocku zaprowadzony został dozór nocny, złożony z samych właścicieli domów, którzy obchodzą kolejno w nocy pewne wyznaczone im części miasta, przekonywają się czy ogniska są wszędzie pogaszone, i pilnują ażeby stróże nocni czuwali bacznie. Nareszcie miejscowe Towarzystwo ogniowe, które zostało już całkiem uorganizowane i doprowadziło, przy spółudziale magistratu, swoje narzędzia ogniowe do należytego stanu, składa już dowody przyszłej swej działalności pożytecznej. Członkowie tego Towarzystwa, pod kierunkiem swoich naczelników rewirowych, zgromadzają się dwa razy na tydzień dla ćwiczeń gimnastycznych, tudzież dla nauczenia się, jak mają się obchodzić z narzędziami ogniowemi, i w ogóle dla poznania sposobu postępowania przy gaszeniu pożarów.

Przykład dany przez miasto Płock, zaczynają naśladować inne miasta gubernii, i organizują u siebie Towarzystwa straży ogniowej ochotniczej. Tak w Płońsku organizuje się obecnie takie Towarzystwo.”           

Skip to content