Opis

Pracownicy Powiatowej Kasy Chorych w Płońsku, wśród nich doktor Bernard Fenigsztejn, doktor Bolesław Salak, doktor Zdzisław Sokólski, położna Władysława Strzemieczna-Kołasko, Tadeusz Zembrzuski, doktor Moszek Janower i pan Kołasko, 1931 r.

Skip to content