Opis

Płońsk, okres międzywojenny. Na zdjęciu: członkowie płońskich rodzin Kińskich i Chylińskich. W górnym rzędzie (od lewej): Tadeusz Kiński, Zuzanna z Kińskich Piotrowska, Czesław Łukowski, Jadwiga Kińska, Jan Chyliński; w środkowym rzędzie (od lewej): Władysław Kiński, Anatola Kińska, Leokadia z Kińskich Chylińska, Leokadia z Kruszewskich Kińska, Eleonora z Kińskich Błońska, Eugenia z Kińskich Łukowska, Zygmunt Romuald Chyliński; w dolnym rzędzie: dzieci Anatoli i Władysława Kińskich. Na pierwszym planie (siedzą od lewej): Krystyna Błońska, Maria Danuta Chylińska i Wanda Łukowska.

Skip to content