Opis

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku, ok. 1950 r. W drugim rzędzie (od lewej) nauczyciele: Jan Pokrzywnicki – podczas okupacji prowadził tajne nauczanie, w 1941 roku wywieziony wraz z rodziną do obozu w Pomiechówku, po wojnie kierownik szkoły w Szerominku, Irena Janczałowa (1913-1983) – prowadziła tajne nauczanie, Jan Hajdas (1910-1982) – prowadził tajne nauczanie, więzień obozu pracy w Gralewie, Czesława Bierska (1905-1999) – prowadziła tajne nauczanie, w l. 1950-1962 kierownik Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku, Jadwiga Monasterska (1904-1992) – prowadziła tajne nauczanie, Janina Tomczak, Jadwiga Kleniewska (1903-1993), Marta Kruszewska (ur. 1906 r.) – prowadziła tajne nauczanie, Hilary Kleniewski (1877-1958) – prowadził tajne nauczanie. Na zdjęciu także (drugi od góry, z prawej strony) – ks. Kazimierz Rukat (1916-1973) – w l.1946-1950 wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Płońsku. Wśród uczniów – Barbara Granuszewska (druga z lewej w pierwszym rzędzie).

Skip to content