Opis

Michalina z Mossakowskich i Rajmund Wojtulewiczowie – właściciele majątku Kruszewie w pow. płońskim z dziećmi. Siedzą w pierwszym rzędzie (od lewej): Teodozja Wojtulewicz (1899-1984), Michalina z Mossakowskich Wojtulewicz, Rajmund Wojtulewicz (zm. 1917 r.), Józefa Wojtulewicz (zm. 1987), Karol Wojtulewicz (1896-1943) – uczestnik wojny bolszewickiej, w l. 1933-1939 współzałożyciel Spółdzielni Spożywców „Brzask”, prezes Tow. Gimnastycznego „Sokół”, więzień obozów w Pomiechówku i Działdowie, zamordowany w obozie na Majdanku. W drugim rzędzie (od lewej): Ludomir Wojtulewicz (1898-1967) – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., w 1945 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony do obozu w Stalinogorsku, skąd wrócił w 1946 r., Walerian Wojtulewicz (1892-1932) – żołnierz Pierwszej Kompani Kadrowej utworzonej przez Józefa Piłsudskiego w 1914 r., uczestnik wojny bolszewickiej w 1920 r., NN, Antoni Wojtulewicz (1885-1920) – uczestnik wojny polsko-bolszewickie, zginął podczas ofensywy bolszewickiej na Warszawę, Helena Wojtulewicz (1887-1971).

Skip to content