Opis

Karol Wojtulewicz (1896-1943) – uczestnik wojny bolszewickiej, w l. 1933-1939 współzałożyciel Spółdzielni Spożywców „Brzask”, prezes Tow. Gimnastycznego „Sokół”, radny Rady Miejskiej w Płońsku, więzień obozów w Pomiechówku i Działdowie, zamordowany w obozie na Majdanku, z żoną Lucyną ze Smoniewskich (1898-1983) i synami (od lewej): Zdzisławem, zamordowanym wraz z ojcem w obozie na Majdanku w 1943 r., Adamem (1928-2008) i Stefanem. Płońsk, ok. 1935 r.

Skip to content