Plac Kościuszki w Płońsku, okres międzywojenny.

Plac Kościuszki w Płońsku, okres międzywojenny. W głębi widoczny budynek Publicznej Szkoły Powszechnej im. Bolesława Chrobrego. Na pierwszym planie – zebrani na placu uczestnicy jednej z uroczystości miejskich.

Płońsk, okres międzywojenny, fragment ulicy Płockiej; z lewej strony widoczny budynek remizy strażackiej, w którego wnętrzach mieściła się sala kinowo – teatralna, gdzie prezentowano spektakle z udziałem artystów zespołów amatorskich i teatrów warszawskich, i gdzie organizowane były projekcje filmowe.

Płońsk, okres międzywojenny, fragment ulicy Płockiej; z lewej strony widoczny budynek remizy strażackiej, w którego wnętrzach mieściła się sala kinowo – teatralna, gdzie prezentowano spektakle z udziałem artystów zespołów amatorskich i teatrów warszawskich, i gdzie organizowane były projekcje filmowe. Na pierwszym planie – mieszkańcy Płońska w pochodzie podczas jednej z uroczystości miejskich.

Skip to content