“Nowa Gazeta” 1912, nr 200, s. 3

W wydaniu popołudniowym ukazującego się w Warszawie dziennika polskiej mniejszości żydowskiej pn. „Nowa Gazeta”, w numerze 200 z dn. 3 lipca 1912 r., na stronie 3, zamieszczono informację:   (p) „Margarytka” w Płońsku „Cichy zazwyczaj Płońsk ożywił się niezwykle dzięki urządzonemu tu obchodowi kwiatka. Warszawski patronat nad uwolnionymi z więzień, którego działalność obejmuje płońskie więzienie, […]

“Nowa Gazeta” 1912, nr 313, s. 2

W wydaniu porannym ukazującego się w Warszawie dziennika polskiej mniejszości żydowskiej pn. „Nowa Gazeta”, w numerze 313 z dn. 11 lipca 1912, na stronie 2, zamieszczono informację:    (p) Z pod Płońska. Okolica nasza bardzo się dobrym w tym roku cieszy urodzajem; liczne tutejsze gorzelnie będą miały dostateczną ilość kartofli, a skład w Płońsku dostarczy […]

Skip to content