W wydaniu popołudniowym ukazującego się w Warszawie dziennika polskiej mniejszości żydowskiej pn. „Nowa Gazeta”, w numerze 200 z dn. 3 lipca 1912 r., na stronie 3, zamieszczono informację:
 

(p) „Margarytka” w Płońsku

„Cichy zazwyczaj Płońsk ożywił się niezwykle dzięki urządzonemu tu obchodowi kwiatka. Warszawski patronat nad uwolnionymi z więzień, którego działalność obejmuje płońskie więzienie, zorganizował sprzedaż „Żółtej margarytki”. Organizatorowie tej wenty: adwokat Lenczewski z córką Hanną oraz d-rostwo Dutkowscy, nie szczędzili trudu, uwieńczonego zasłużonem powodzeniem. Dopomagali im przybyli na ten dzień z Warszawy reprezentanci Zarządu patronatu: prezes Leon Supiński; d-rowa Ciechomska i d-rowa Pechkranzowa wraz ze skarbnikiem T-wa, p. Pawłowskim. Prześliczna pogoda wiele się przyczyniła do powodzenia obchodu; wzięli w nim udział nieliczni ziemianie okoliczni oraz tłumnie garnąca się ludność miejscowa i masy włościan.

Należy podnieść z uznaniem zachowanie się miejscowej straży Ochotniczej, która dla uświetnienia obchodu bezinteresownie przygrywała w ogrodzie i na rynku miejskim. Członkowie orkiestry przyozdobili swe mundury kwiatkami, nadobne zaś płońszczanki w otoczeniu młodzieży płci brzydkiej z zapałem spełniały obowiązki jednodniowych kwiaciarek. Zebrana pokaźna suma została przez Patronat przeznaczoną w połowie na płońską ochronkę dla dzieci, w połowie zaś na zasiłki dla opuszczających więzienie.”   

               

 

 

Skip to content