“Echa Płockie i Łomżyńskie” 1901, nr 86, s. 3

W numerze 86 z dn. 26 października 1901 r. „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronie 3, w dziale „Z naszych okolic”, znajdujemy informacje:   „Płońsk. W przeszłym numerze „Ech”, w korespondencji z Płońska, mylnie wydrukowano, że obroty T-wa kredytowego wynoszą 10,100 rb. zamiast przeszło100,000 rubli, a właściwie do końca roku pożyczek udzielimy prawdopodobnie do 120,000 […]

“Echa Płockie i Łomżyńskie” 1901, nr 76, s. 2, 3

W numerze 76 z dn. 21 września 1901 r. „Ech Płockich i Łomżyńskich”, na stronach 2 i 3, w dziale „Korespondencje”, znajdujemy informacje:   Płońsk. (Zmiany w służbie. – Towarzystwa kredytowe. – Czytelnia. – W sprawie ochronki. – Projekt ogrodu dla dzieci i zabaw dziecinnych. – Powolność w budowie gmachów publicznych). W ostatnich czasach miały […]

“Echa Płockie i Łomżyńskie” 1901, nr 5, s. 3

W numerze 5 „Ech Płockich i Łomżyńskich” z dn. 16 stycznia 1901 r., w dziale zatytułowanym „Z naszych okolic” na s. 3, znajdujemy taką informację:   Płońsk. Czytelnia nasza rozwija się wciąż dobrze i obecnie liczy 90-u stałych odbiorców książek. – W ostatnich czasach sprowadziła około 130 tomów dzieł i powieści, przeważnie nowości. Wiadomość o […]

“Echa Płockie i Łomżyńskie” 1901, nr 2, s. 1

Na łamach wydawanych w Płocku „Ech Płockich i Łomżyńskich”, w numerze 2 z dn. 5 stycznia 1901, na stronie 1, tak zapisano:   Płońsk. Przed paru dniami, naczelnik naszego powiatu otrzymał od gubernatora warszawskiego zapytanie, czy płońszczanie życzą sobie, żeby kolej przechodziła przez Płońsk i, jakie jest w tej kwestji zdanie miejscowej administracji. Odpowiedź dana przez […]

Skip to content