Na łamach wydawanych w Płocku „Ech Płockich i Łomżyńskich”, w numerze 2 z dn. 5 stycznia 1901, na stronie 1, tak zapisano:

 

Płońsk. Przed paru dniami, naczelnik naszego powiatu otrzymał od gubernatora warszawskiego zapytanie, czy płońszczanie życzą sobie, żeby kolej przechodziła przez Płońsk i, jakie jest w tej kwestji zdanie miejscowej administracji.

Odpowiedź dana przez naczelnika stwierdziła przedewszystkiem życzenie ludności miejscowej, wyrażone w depeszy wysłanej do Petersburga, a proszącej o nieomijanie przez kolej Płońska, następnie zaś wyraziła przekonanie, że ze względów administracyjnych, żadnych przeszkód do przeprowadzenia przez nasze miasteczko kolei niema.

Dobrze rozwijające się nasze towarzystwo pożyczkowo-oszczędnościowe otrzymało w tych dniach od inspekcji z Petersburga kilka uwag i wskazówek, zmierzających do zmniejszenia zakresu działalności towarzystwa, a nie otrzymało dotychczas jeszcze odpowiedzi w kwestji wprowadzenia w praktykę proponowanych przez nas operacji pośredniczących i zastawowych.

Tur.

 

 

Skip to content