“Głos” 1891, nr 52, s. 622

W numerze 52 z 1891 r. ukazującego się w Warszawie tygodnika literacko-społeczno-politycznego „Głos”, na stronie 622, znajdujemy informacje:   „Płońsk. (Kor. „Głosu”) W zaprzeszłą sobotę odbyło się w miejscowym gmachu straży ogniowej przedstawienie amatorskie, urządzone przez pp. oficerów kwaterującego w naszem mieście fortecznego Zegrskiego bataljonu na rzecz głodnych w dotkniętych nieurodzajem gubernijach cesarstwa. Wskutek licznego […]

Skip to content