“Gazeta Warszawska” 1856, nr 205, s. 1

W dzienniku pt. „Gazeta Warszawska”, w numerze 205 z 1856 roku, na stronie 1, czytamy:    – (Art. nad.) Miasto Płońsk stało się pamiętnem urodzeniem Jana Majorkiewicza, pełnego najwznioślejszych uczuć i dążeń młodzieńca, zgasłego przed dziewięcią laty, wśród najpiękniejszych nadziei dla piśmiennictwa polskiego. On zwykle podpisywał się: „J. z Płońska”, lub „Mazur z Płockiego” i […]

Skip to content