W wydawanym w Warszawie dzienniku polskiej mniejszości żydowskiej „Nowa Gazeta”, w numerze 367 z dn. 8 grudnia 1907, na stronie 4, znajdujemy informację:

 

(p) Z płockiego. W tym czasie wreszcie połączenie telefoniczne Bielska i Drobina z Płockiem, dopełnione zostało staraniem okolicznych ziemian, którzy, zachęceni tym postępem cywilizacyjnym - podnoszą dawny projekt kolei płockiej. Tym jednak razem porzucono myśl szerokotorowej drogi od Modlina, połączonej z wielkimi kosztami i formalnościami z powodów strategicznych i technicznych, natomiast podjęto myśl okolnej wązkotorówki, która, wychodząc ze st. Nasielsk, dążyłaby przez Nowe Miasto, Płońsk, Drobin do Sierpca i Rypina - a następnie rozgałęzienia jej dochodziłyby do Prus i do Płocka. Od Nasielska projektują kolejkę do Pułtuska, a stamtąd do Warszawy. Cały projekt wzorowany jest na modłę kolejek pomorskich, które w swoim czasie zbadał jeden z inżenierów, interesujących się tą budową.

Drogi użytkowniku. Od 25 maja 2018 roku zaczeło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie i Ochronie Danych”). W związku z powyższym uprzejmie informujemy iż Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych na stronie: Polityka prywatności - RODO.

  Akceptuję politykę prywatności