Pracownia podejmuje działania na rzecz udokumentowania wielowiekowej historii Płońska - gromadzi wiedzę o ludziach związanych w przeszłości z ziemią płońską, o ich losach, postawach i wyborach, zdarzeniach i sytuacjach, których w powszechnym odczuciu zapomnieć nie wolno, o podejmowanych na przestrzeni wieków działaniach, o dawnej infrastrukturze miasta, nieistniejących obiektach kultury materialnej, parkach krajobrazowych oraz całym materialnym i duchowym dziedzictwie kulturowym ziemi płońskiej. Przechowuje najważniejszy, bo ludzki wymiar lokalnej historii odtwarzając biografie najstarszych płońskich rodzin, rejestrując, opracowując i upowszechniając świadectwa, relacje i wspomnienia dawnych mieszkańców Płońska i ich potomków żyjących w kraju i zagranicą  - świadków płońskiej historii XX wieku. 

Tworzy wielopoziomową informację o współczesnym społeczno – kulturalnym krajobrazie Płońska: ludziach, zdarzeniach, miejscach, budynkach, przedsięwzięciach i inicjatywach oraz wszelkich formach życia społecznego i instytucjonalnego. Gromadzi teksty prasowe i opracowania specjalistyczne. W sposób usystematyzowany gromadzi informacje o najnowszych dziejach Płońska opracowując je w zbiorach tematycznych, klasyfikowanych według własnej siatki haseł.

 

Drogi użytkowniku. Od 25 maja 2018 roku zaczeło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie i Ochronie Danych”). W związku z powyższym uprzejmie informujemy iż Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych na stronie: Polityka prywatności - RODO.

  Akceptuję politykę prywatności