Opis

Wzniesienie przy ulicy 19 Stycznia (obecnie ul. Pułtuskiej) zwane „Górą Kawałowskiego”, będące pozostałością wczesnośredniowiecznego grodu płońskiego, rok 2016.

Skip to content