Opis

Ulica Płocka, rok 2017. Z prawej strony widoczny głaz z wmurowaną tablicą upamiętniającą 250. rocznicę zwycięstwa króla Polski Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. W głębi – budynek poklasztorny, dawna siedziba Klasztoru Zakonu OO. Karmelitów Trzewiczkowych.

Skip to content