Opis

Pracownicy referatu sanitarno – weterynaryjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku. Na zdjęciu (od lewej): Katarzyna z Tomczyków Milewska (1913-1972), doktor Czerwiński – lekarz weterynarii, doktor Stanisław Cieślewski (1879-1949) – powiatowy lekarz weterynarii, doktor Watkowski – lekarz weterynarii oraz pani Bołtuć. Zdjęcie wykonane w 1945 r.

Skip to content