Opis

Fragment akwenu Rutki, rok 2014.

Skip to content