Opis

Cieciórki k. Płońska, okupacja niemiecka. Na zdjęciu Marian Poborski (1926-1945) – żołnierz Tajnej Armii Polskiej i Narodowych Sił Zbrojnych, ps. „Śniady”, zamordowany przez Niemców w styczniu 1945 r. na płońskich Piaskach.

Skip to content