Ze zbiorów Pracowni korzystają pracownicy naukowi i studenci poszukujący materiałów do prac naukowych. Skala potrzeb informacyjnych, z jakimi zgłaszają się do Pracowni, jest bardzo szeroka, są to bowiem nie tylko studenci wydziałów historycznych, ale także uczelni pedagogicznych, artystycznych, ekonomicznych, architektonicznych, rolniczych, kształcących w zakresie prawa, socjologii, teologii, filologii obcych, bankowości, dziennikarstwa, nauk politycznych, marketingu i reklamy czy wojskowości, muzykologii, turystyki i hotelarstwa. Liczną grupą użytkowników Pracowni są przedstawiciele placówek oświatowych: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i średnich  istniejących na terenie Płońska i  powiatu płońskiego. W grupie tej są także uczniowie i nauczyciele z innych miast na terenie kraju, np. Warszawy, Lublina, Poznania, Płocka, Wrocławia, Torunia, Radomia, Malborka, Elbląga, Gdańska, Białegostoku, Pułtuska czy Olsztyna. Ze zgromadzonych w Pracowni materiałów korzystają przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji działających na terenie miasta oraz redaktorzy mediów lokalnych i ponadlokalnych.  

 

Niemal od początku istnienia Pracowni częstymi jej gośćmi są przedstawiciele najstarszych mieszkańców ziemi płońskiej, zarówno dziś tu żyjący, jak również od lat mieszkający w innych, nierzadko odległych miejscowościach na terenie kraju i zagranicy, w tym głównie mających w przeszłości związki z Płońskiem. Dzięki ich życzliwości powstało szereg opracowań dokumentacyjnych o ludziach szczególnie zasłużonych dla miasta, a także unikalne relacje  o charakterze wspomnieniowym. Rosnącą z roku na rok grupę użytkowników stanowią osoby kontaktujące się z Pracownią za pośrednictwem poczty elektronicznej - potomkowie dawnych mieszkańców Płońska, głównie narodowości polskiej i żydowskiej, którzy zwracają się do Pracowni z prośbą o pomoc  w ustalaniu danych o własnych rodzinach lub miejscach z nimi w przeszłości związanych. Nierzadko są to potomkowie mieszkańców Płońska w czwartym lub piątym pokoleniu. Częste są też przypadki poszukiwań  materiałów do autorskich opracowań (literackich bądź publicystycznych) z zakresu wybranych fragmentów dziejów ziemi płońskiej. 

Wśród użytkowników zbiorów Pracowni byli pracownicy dydaktyczni i naukowi, osoby świeckie i duchowne, dziennikarze, przedsiębiorcy i osoby prywatne oraz studenci kilkudziesięciu szkół wyższych, młodzież z kilkudziesięciu szkół różnego stopnia i dzieci z płońskich przedszkoli, a także przybywający do Płońska goście zagraniczni z 34 krajów – Argentyny, Armenii, Australii, Azerbejdżanu, Belgii, Białorusi, Bośni, Brazylii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Francji, Gwatemali, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii Północnej, Izraela, Kanady, Korei, Mołdawii, Niemiec, Nowej Zelandii, Peru, Rosji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Drogi użytkowniku. Od 25 maja 2018 roku zaczeło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie i Ochronie Danych”). W związku z powyższym uprzejmie informujemy iż Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych na stronie: Polityka prywatności - RODO.

  Akceptuję politykę prywatności