W Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta funkcjonują dwa zespoły zadaniowe - ds. informacji historycznej i współczesnej. Każdy z nich, zgodnie z własnym zakresem prac, gromadzi zbiory w sposób usystematyzowany, według przyjętej dla siebie siatki haseł. Ze względu na stały przyrost zbiorów i mobilność zjawisk życia społecznego współczesnego Płońska, klasyfikacje te są ze stałą częstotliwością modyfikowane (rozszerzane bądź pogłębiane). Aktualne informacje o zbiorach udostępniane są w czytelni Pracowni w formie informatorów dostępnych stale dla użytkowników Pracowni.

Informacje i zbiory udostępniane są wyłącznie w pomieszczeniach Pracowni.  

Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Udzielanie informacji użytkownikom oraz udostępnianie zbiorów odbywa się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, natomiast środa jest dniem pracy wewnętrznej Pracowni. Ze względu na fakt, iż część osób korzystających ze zbiorów nie dysponuje wolnym czasem przed godziną 16.00 - w sytuacjach uzasadnionych – godziny korzystania ze zbiorów Pracowni ustalane są indywidualnie, a zbiory Pracowni udostępniane zainteresowanym również w godzinach popołudniowych oraz w soboty.

Drogi użytkowniku. Od 25 maja 2018 roku zaczeło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie i Ochronie Danych”). W związku z powyższym uprzejmie informujemy iż Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych na stronie: Polityka prywatności - RODO.

  Akceptuję politykę prywatności