Od 2001 roku Pracownia opracowuje własne serie zeszytów tematycznych popularyzujących wiedzę o losach Płońska i jego mieszkańców, zawierające zapisy ich doświadczeń pokoleniowych. Do chwili obecnej powstało kilkadziesiąt zapisów wspomnień (kolejnych kilkadziesiąt czeka na zarejestrowanie, a ich liczba wciąż rośnie).

Na podstawie ok. pięćdziesięciu z nich opracowano odrębne zeszyty tematyczne zawierające unikalne, nigdy dotychczas nie zapisane relacje ukazujące historię widzianą oczami indywidualnych osób i rodzin związanych z Płońskiem, a tym samym stanowiące cenny dokument świadomości historycznej płońszczan - świadków historii XX wieku. Wskazują one na osobisty wymiar wydarzeń historycznych, przeżywanych przez Autorów relacji w konkretnym miejscu   i czasie ukazując, jak Płońsk ostatnich lat II Rzeczpospolitej, okresu okupacji hitlerowskiej i pierwszych lat powojennych przechowany został  w ich pamięci. Autorzy zarejestrowanych wspomnień przywołują nieistniejące już miejsca związane w przeszłości z życiem płońszczan oraz przypominają nazwiska ludzi, których dziś już wśród nas nie ma oddając tym samym sprawiedliwość płońszczanom, których nazwisk nie odnotowano dotychczas w żadnych materiałach publikowanych, choć swą pracą i postawą w obliczu zagrożeń  i wyzwań historii zasłużyli na pamięć kolejnych pokoleń. Ich relacje mają też wymiar emocjonalny, który może pełnić funkcje integrujące współczesnych mieszkańców Płońska - ukazując rodzinny wymiar dziejów miasta pozwalają jego młodym mieszkańcom spojrzeć na swoje miasto oczami dziadków i pradziadków, co pogłębia w nich poczucie związków z Płońskiem i własnej przynależności do określonej wspólnoty lokalnej.

Przejdź do zeszytów

Drogi użytkowniku. Od 25 maja 2018 roku zaczeło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie i Ochronie Danych”). W związku z powyższym uprzejmie informujemy iż Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych na stronie: Polityka prywatności - RODO.

  Akceptuję politykę prywatności