Wystawa zdjęć i dokumentów piśmienniczych poświęconych Janowi Jędrzejewiczowi (1835–1887)

Jan Jędrzejewicz (1835-1887) był lekarzem, astronomem, pionierem polskiej spektroskopii, meteorologiem, klimatologiem i popularyzatorem nauki, twórcą prywatnego obserwatorium astronomicznego i stacji meteorologicznej w Płońsku, autorem nowoczesnego podręcznika astronomii pt. „Kosmografia”, wydanego w 1886 roku, nakładem Kasy im. Józefa Mianowskiego.

Z Płońskiem  związany był od 1862 roku do śmierci w roku 1887. 

Wystawa poświęcona Janowi Jędrzejewiczowi przygotowana została z wykorzystaniem materiałów ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska.

Na ponad dwudziestu planszach zamieszczone zostały kopie wybranych zdjęć i materiałów piśmienniczych publikowanych na łamach prasy XIX-wiecznej autorstwa Jana Jędrzejewicza oraz mu poświęcone. Wśród prezentowanych materiałów jest kopia drzeworytu opublikowanego w 1882 roku na łamach „Tygodnika Powszechnego”, przedstawiającego nieistniejące dziś obserwatorium astronomiczne w Płońsku, zbudowane przez Jana Jędrzejewicza.  Są również wybrane materiały pochodzące z jego dzieła zatytułowanego „Kosmografia”, napisanego i po raz pierwszy wydanego w 1886 roku, wybrane artykuły naukowe z lat 1882 – 1887 opublikowane na łamach pism „Wszechświat” i „Pamiętnik Fizjograficzny”, oraz teksty o Janie Jędrzejewiczu napisane już po jego śmierci, dotyczące jego osoby i dokonań oraz dalszych losów pozostawionej przez niego spuścizny naukowej. 

Od 2013 roku wystawa towarzyszy kolejnym edycjom Nagrody Naukowej im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskojęzycznej książki poświęconej historii nauki i techniki, ustanowionej przez Samorząd Miasta Płońska z inicjatywy Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN oraz Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki dla uhonorowania wkładu Jana Jędrzejewicza w rozwój nauki polskiej oraz dla propagowania polskiego piśmiennictwa z zakresu historii nauki i techniki.

 Przejdź do pełnej galerii zdjęć z wystawy

Skip to content