Opis

Warszawa, grudzień 1935 roku. Uczestnicy VII Kursu Instrukcyjnego dla pracowników Komunalnej Kasy Oszczędności, wśród nich – zastępca dyrektora KKO w Płońsku, Edward Rutkowski (w czwartym rzędzie, czwarty z lewej).

Skip to content