Opis

Przy szosie ciechanowskiej prowadzącej z Poświętnego do Płońska (obecnie ulica Henryka Sienkiewicza); w głębi widoczny budynek płońskiego szpitala, okres okupacji niemieckiej.

Skip to content