Opis

Przed budynkiem Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego im. gen. Bronisława Pierackiego w Płońsku, 1936 r. Na zdjęciu m.in.: Franciszek Dłużniewski – pracownik Starostwa Powiatowego w Płońsku, Zdzisław Sokólski (1883-1975) –lekarz płońskiego szpitala, Jan Derecki (1894-1941) – starosta płoński, zam. w obozie w Oświęcimiu, Stanisław Kamiński (1899-1943) – inspektor Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Płońsku, żołnierz AK, zam. przez Niemców za działalność szpiegowską na szkodę III Rzeszy, Katarzyna Tomczyk (1913-1972) – pracownik Starostwa Powiatowego w Płońsku, Stanisław Cieślewski (1879-1949) – powiatowy lekarz weterynarii, Edward Mieszczyński – pracownik Starostwa Powiatowego w Płońsku, zam. w obozie w Mauthausen, Aleksander Kulasiński (1907-1948) – uczestnik wojny obronnej 1939 r., więzień obozu jenieckiego, Konstanty Wiszniewski (1893-1945) – lekarz powiatowy w Płońsku, żołnierz AK, zam. przez Niemców na płońskich Piaskach w styczniu 1945 r.

Skip to content