Opis

Pracownicy Powszechnej Spółdzielni Spożywców PSS „Społem”. Na fotografii m.in. Władysław Dankowski (drugi z prawej). Zdjęcie wykonane w dniu Święta Spółdzielczości. Płońsk, 29 września 1946 r.

Skip to content