Opis

Płońsk, ulica Płocka, okres przed wybuchem II w. św. Z prawej strony widoczna brama prowadząca na dziedziniec kościoła par. pw. św. Michała Archanioła. Na pierwszym planie – uczennice Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego im. gen. Bronisława Pierackiego w Płońsku – Jadwiga Witkowska (z lewej) z koleżanką.

Skip to content