Opis

Płońsk, ulica Płocka, ok. 1952 roku. W tle widoczna siedziba Spółdzielni Spożywców „Płońszczanka”. Przed budynkiem stoją wychowankowie płońskiego przedszkola z przedszkolanką Genowefą Kowalską. Z prawej strony widoczny fragment nieistniejącego dziś domu rodziny państwa Chylińskich.

Skip to content