Opis

Płońsk, dawna szosa ciechanowska (obecnie ulica H. Sienkiewicza), z lewej strony widoczny budynek szpitala, 1943 r.

Skip to content