Opis

Pierwsza siedziba płońskiego gimnazjum wraz z przylegającym do niej kościółkiem gimnazjalnym znajdującym się w budynku pocerkiewnym przy ul. Płockiej w Płońsku. Fragment tableau absolwentów rocznika 1930 płońskiego gimnazjum

Skip to content