Opis

Pamiątkowa fotografia klasy maturalnej Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego im. gen. Bronisława Pierackiego. Płońsk, 1937 r. W pierwszym rzędzie siedzą: NN, Ludwik Thron (zm. 1966 r.) – nauczyciel języka niemieckiego, Mirosław Piotrowski – burmistrz Płońska, NN, Jan Derecki (1894-1941) – starosta płoński, zam. w obozie w Oświęcimiu, NN, dr Stefan Kotarski (1902-1975) – dyrektor Gimnazjum w Płońsku, więzień oflagu w Woldenbergu, Zofia Hanna Derecka (1897-1942) – żona starosty płońskiego, więźniarka Pawiaka i Ravensbrück, zamordowana w Lesie Sękocińskim koło Magdalenki w 1942 r., NN. Wśród uczniów m.in.: Janusz Wojciechowski (1919-1944) – członek siatki wywiadowczej AK, działającej m.in. na terenie Płońska, radiotelegrafista tajnej radiostacji, zginął w Powstaniu Warszawskim, i Leon Żebrowski (1919-1945), uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., członek siatki wywiadowczej AK, działającej m.in. na terenie Płońska, zam. przez Niemców na płońskich Piaskach w styczniu 1945 r.

Skip to content